Krzelów

Kaplica pogrzebowa na cmentarzu komunalnym