Polkowice

Kaplica pogrzebowa na cmentarzu komunalnym.

Prace w kaplicy pogrzebowaj na cmentarzu komunalnym w Polkowicach były wykonywane od marca do maja 2014 r. Łączna powierzchnia oszkleń wyni 35m2.